Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka Adwokat, Wspólnik zarządzający

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka

Adwokat, Wspólnik zarządzający

 

Ukończyła studia prawnicze uzyskując tytuł magistra prawa. Ukończyła także studia administracyjne uzyskując tytuł zawodowy magistra administracji. 

Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2008), następnie stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2016).

Jest zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie na stanowisku Profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego oraz Instytutu Prawa Zamówień Publicznych.
Jest adwokatem wpisanym na listę  Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie zamówień publicznych, prawie gospodarczym, prawie medycznym oraz prawie budowlanym.

Jest członkiem: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji,  CARS,  Rady Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej  w Warszawie, ekspertem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów.
Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych, w tym 7 monografii oraz komentarzy do ustaw. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji. Przygotowywała liczne opinie prawne dla dużych podmiotów działających na rynku.

Praktykę prawniczą prowadzi od 2007 r. Pracowała w kilku renomowanych kancelariach prawniczych zdobywając gruntowne przygotowanie zawodowe. Jest uznnaym ekspertem na rynku usług prawniczych, także z uwagi na swoje przygotowanie merytoryczne poparte licznymi publikacjmai naukowymi. Jej publikacje naukowe są cytowane w decyzjach Prezesa UOKiK, orzeczeniach sądów (np. decyzja Prezesa UOKiK z dnia 14.7. 2009 r., DDK 2/2009, s.13, 17; decyzja Prezesa UOKiK z dnia 20.12.2010 r. RBG 20/2010, s. 9, wyrok WSA w Warszawie z 4 kwietnia 2011 r., VI SA/WA 26/11, www. orzeczenia-nsa.pl/wyroki/vit-SA-Wa-26-11, wyrok KIO z 18.04.2011 r. sygn. akt KIO/732/11, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt XXII GWzt 8/09, Biuletyn Izby Cywilnej SN nr 3/2011, s.24). Jest publikacje naukowe są szeroko cytowane w doktrynie, jak i powoływane w orzecznictwie sądowym.

Prof.nadzw. dr hab. Anna Piszcz of Counsel, radca prawny

Prof.nadzw. dr hab. Anna Piszcz

of Counsel, radca prawny

Radaca prawny. Członek Rady nadzorczej Enel-Med.

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Redaktor naczelna „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” oraz zastępca redaktora naczelnego „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”.

W latach 2014–2016 była członkiem Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji Polski i Unii Europejskiej, prawie ochrony konsumentów oraz w polskim publicznym prawie gospodarczym.
Jest autorką i współautorką licznych publikacji w językach polskim oraz angielskim, w tym ośmiu komentarzy do aktów prawnych z zakresu publicznego prawa gospodarczego.

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze
 • prawo antymonopolowe
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów

W ramach WGD nadzoruje sprawy z zakresu prawa antymonopolowego.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych.

Jarosław Wierzbicki

Komandytariusz, dr nauk medycznych

Doktor nauk medycznych, chirurg. Przez 20 lat pracował w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej.  Ma bardzo duże doświadczenie w endoskopii i  chirurgii małoinwazyjnej, wykonuje zabiegi ERCP. Aktualnie wykonuje funkcję zastępcy kierownika Centralnej Endoskopii Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację z chirurgii i gastroenterologii.

Specjalizacje:

 • prawo medyczne.

W ramach WGD nadzoruje sprawy z zakresu prawa medycznego.

Katarzyna Kosmalska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Specjalizacje:

 • prawo podatkowe
 • prawo gospodarcze
 • prawo karne
 • prawo rodzinne
 • ochrona dóbr osobistych

W ramach WGD nadzoruje sprawy z zakresu prawa podatkowego oraz karnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych.

Anna Wyszyńska Radca prawny

Anna Wyszyńska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku.
Specjalizacje:

 • prawo cywilne,
 • prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo karne,
 • prawo rodzinne
 • ochrona dóbr osobistych.

W ramach WGD nadzoruje sprawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji oraz prawa karnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 r., a od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. W swoim dorobku zawodowym posiada wiele pomyślnie zakończonych sporów sądowych oraz skutecznych windykacji należności.
W ramach Kancelarii nadzoruje przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Jednocześnie zajmuje się zagadnieniami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Monika Kowalczyk rzecznik patentowy

Monika Kowalczyk

rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Podyplomowe Studium Własności Przemysłowej  z wynikiem bardzo dobrym, Podyplomowe Studium Własności Intelektualne. Absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego w KUL we współpracy z Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of technology.

Specjalizacje:

 • prawo cywilne,
 • prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo patentowe.

Reprezentuje Klientów w sprawach znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania zdolności odróżniającej znaków towarowych, badanie czystości w zakresie wzorów przemysłowych. Pracowała w Ministerstwie Gospodarki, gdzie była specjalistą ds. własności przemysłowej.

Olga Żylińska-Łazor adwokat

Olga Żylińska-Łazor

adwokat

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów udzielając bezpłatnych porad prawnych w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych. Uczestniczyła w praktykach studenckich w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinie, w Estonii oraz licznych konferencjach naukowych związanych z tematyką bezpieczeństwa energetycznego.

Specjalizacje:

 • prawo medyczne
 • prawo gospodarcze
 • prawo karne
 • prawo rodzinne
 • ochrona dóbr osobistych

W ramach WGD nadzoruje sprawy z zakresu prawa medycznego i prawa karnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych.

Michał Walak Asystent Wspólników

Michał Walak

Asystent Wspólników

Student na kierunku „Prawo” Uczelni Łazarskiego w Warszawie, od 2021 roku - członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”; Członek Międzywydziałowego Koła Prawa Lotniczego „AVION”, Członek Studenckiej Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego; stypendysta rektora dla najlepszych studentów. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu postępowania mediacyjnego, prawa lotniczego w sektorze ubezpieczeń i ochrony środowiska oraz prawa karnego międzynarodowego. Przed dołączeniem do Kancelarii doświadczenie zdobywał współpracując z łódzkimi i warszawskimi kancelariami adwokackimi i notarialnymi. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko rozumiany sektor prawa lotniczego w tym: ubezpieczenia i ochrona środowiska w prawie lotniczym, oraz procedury związane z użytkowaniem BSP; prawo nieruchomości; postępowanie mediacyjne; prawo medyczne (w tym dochodzenie roszczeń w prawie medycznym); oraz szeroko rozumiany sektor prawa karnego w tym: prawo karne skarbowe, gospodarcze i międzynarodowe, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

Anna Maszkiewicz  Asystentka Wspólników

Anna Maszkiewicz

Asystentka Wspólników

Studentka na kierunku „Prawo” Uczelni Łazarskiego w Warszawie, od 2022 roku słuchaczka studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” prowadzonych przez Uczelnie Łazarskiego. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, stypendystka rektora dla najlepszych studentów. Interesuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem zamówień publicznych oraz ochroną danych osobowych, postępowaniem administracyjnym w szczególności czynnościami przed SKO i sądami administracyjnymi. Pasjonatka muzyki klasycznej (ukończyła I stopnia na kierunku Muzykologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Magdalena Zawisza Aplikantka adwokacka

Magdalena Zawisza

Aplikantka adwokacka

Mgr prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aplikantka adwokacka ORA w Warszawie. 

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, w tym komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, wyd.BECK 2022. 

W obszarze jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne, prawo zamóień publicznych, prawo medyczne i karne. 

Włada językiem angielskim oraz językiem niemieckim.

Copyright © 2019 MS&W PROF. NADZW. DR HAB. M. SIERADZKA I WSPÓLNICY WARSZAWSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA.